afro circus?

07/15/2020 01:05
p-p-polka dot??
Last commentsAdd comment
sashabraus101 11/13/2020 15:18
Epicxz, RobloxianCats, it is the ievan polkka. It's a Finnish classic!
sashabraus101 08/30/2020 17:01
Epicxz, you know the ievan polkka?! I LOVE LOITUMA'S VERSION
Epicxz 08/09/2020 08:28
Epicxz, do u even englosh bra? From Nuapuri comes that poloka pace
Jalakani chuckled.
Ieva's mother watched over
her girlfriend, but yes, Ieva talked about it,
because we are not bothered by the prohibitions
when we also dance on the wide side.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Eve's mouth was on wheat
Ko immeiset luckily toevotti.
The head was wet on everyone
And the violin it wobbled and moaned.
This is not the case with the fact that wetness is detrimental to
Sillon.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Eve's mother it in the chamber Hymns
sing a hoax,
When this boy next door
Him's girl giggled.
And this is not disturbed by the
mother-in-law.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Hilipati hilipati hilipati hillaa,
Hilipati hilipati hilipampa.
Foot fire feet Winter fire feet Accounting
account accounting account.

Halituli jalla account account treads
Account account account account account tramples.
Halituli tilitali jallati jallan,
Tilitali talitali helevantaa.

Rimpatirallaa ripirapiralla
Rimpatiruppa ripirampuu.
Steal the hanger lapalan
Tulituli lalla tipiran tuu.

Jatsu tsappari dikkari dallan
Tittari tillan titstan dullaa,
Dipidapi dalla ruppati rupira
Kurika flower and church moon.

Ratsatsaa and ripidabi
dilla Beritstan Dillan Dellan doo.
A baribbattaa baribbariiba
Ribiribi distan Dellan doo.

And barillas Dillan Deia dooa Nature nature nature nature
nature duvja vuu.
Baristal dillas Dillan duu ba daga
Daiga daida duu duu deiga dou.

There was a flattery after the call
I got once ignited.
Kottiin ko mäntii my bitch it riitelj
And Ieva already alako nyyhkyytteek.
I'll tell Eve what's
bothering her.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

To the mountains I say to clog your mouth
I do not care about your health.
When healthy, you repair your bones
And you mute about the roar of macaque.
This is not offset by the tenderness that suffers
Ko.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

That's what I say to keep the bite.
I can't swallow it.
Suat Manna although ite west ittään
But I will not give up Ievasta,
it does this poikoo kainous harm
Sillon ko dancing laiasta side.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.
Epicxz 08/09/2020 08:27
popularmmos anyone?
RobloxianCats 08/09/2020 06:32
From Nuapuri comes that poloka pace
Jalakani chuckled.
Ieva's mother watched over
her girlfriend, but yes, Ieva talked about it,
because we are not bothered by the prohibitions then
.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Eve's mouth was on wheat
Ko immeiset luckily toevotti.
The head was wet on everyone
And the violin it wobbled and moaned.
This is not the case with the fact that the wetness is detrimental to
Sillon.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Eve's mother it in the chamber
Songs to sing a hoax,
When this boy next door
Him's girl giggled.
And this is not disturbed by the
mother-in-law.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

Hilipati hilipati hilipati hillaa,
Hilipati hilipati hilipampa.
Foot fire feet Winter fire feet Accounting
account accounting account.

Halituli jalla account account trampling
Account account account account account trampling.
Halituli tilitali jallati jallan,
Tilitali talitali helevantaa.

Rimpatirallaa ripirapiralla
Rimpatiruppa ripirampuu.
Steal the hanger lapalan
Tulituli lalla tipiran tuu.

Jatsu tsappari dikkari dallan
Tittari tillan titstan dullaa,
Dipidapi dalla ruppati rupira
Kurika flower and church moon.

Ratsatsaa and ripidabi
dilla Beritstan Dillan Dellan doo.
A baribbattaa baribbariiba
Ribiribi distan Dellan doo.

And barillas Dillan Deia dooa Nature nature nature nature
nature duvja vuu.
Baristal dillas Dillan duu ba daga
Daiga daida duu duu deiga dou.

There was a flattery after the call
I got once ignited.
Kottiin ko mäntii my bitch it riitelj
And Ieva already alako nyyhkyytteek.
I'll tell Eve what it hurts
.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

To the mountains I say to block your mouth
I do not care about your health.
When healthy, you repair your bones
And you mute about the roar of macaque.
This is not the case with the tenderness that suffers
Ko.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.

That's what I say to keep the bite.
I can't swallow it.
Suat Manna although ite west ittään
But I will not give up Ievasta,
it does this poikoo kainous harm
Sillon ko dancing laiasta side.
Salivili hips tufts sticks
Sticks drops slowly.
Epicxz 07/23/2020 12:10
sashabraus101, the translate button came on my computer
sashabraus101 07/22/2020 19:11
Nuapurista kuulu se polokan tahti
Jalakani pohjii kutkutti.
Ievan äiti se tyttöösä vahti
Vaan kyllähän Ieva sen jutkutti,
Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa
Kun myö tanssimme laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.

Ievan suu oli vehnäsellä
Ko immeiset onnee toevotti.
Peä oli märkänä jokaisella
Ja viulu se vonku ja voevotti.
Ei tätä poikoo märkyys haittaa
Sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.

Ievan äiti se kammarissa
Virsiä veisata huijjuutti,
Kun tämä poika naapurissa
Ämmän tyttöä nuijjuutti.
Eikä tätä poikoo ämmät haittaa
Sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.

Hilipati hilipati hilipati hillaa,
Hilipati hilipati hilipampaa.
Jalituli jallaa talituli jallaa
Tilitali tilitali tilitantaa.

Halituli jallaa tilituli tallaa
Tilitili tilitili tilitili tallaa.
Halituli tilitali jallati jallan,
Tilitali talitali helevantaa.

Rimpatirallaa ripirapirallaa
Rumpatiruppa ripirampuu.
Jakkarittaa rippari lapalan
Tulituli lallan tipiran tuu.

Jatsu tsappari dikkari dallan
Tittari tillan titstan dullaa,
Dipidapi dallaa ruppati rupiran
Kurikan kukka ja kirikan kuu.

Ratsatsaa ja ripidabi dilla
Beritstan dillan dellan doo.
A baribbattaa baribbariiba
Ribiribi distan dellan doo.

Ja barillas dillan deia dooa
Daba daba daba daba daba duvja vuu.
Baristal dillas dillan duu ba daga
Daiga daida duu duu deiga dou.

Siellä oli lystiä soiton jäläkeen
Sain minä kerran sytkyyttee.
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj
Ja Ieva jo alako nyyhkyytteek.
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa
Laskemma vielähi laiasta laitaa.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.

Muorille sanon jotta tukkee suusi
En ruppee sun terveyttäs takkoomaa.
Terveenä peäset ku korjoot luusi
Ja määt siitä murjuus makkoomaa.
Ei tätä poikoo hellyys haittaa
Ko akkoja huhkii laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.

Sen minä sanon jotta purra pittää
Ei mua niin voan nielasta.
Suat männä ite vaikka lännestä ittään
Vaan minä en luovu Ievasta,
Sillä ei tätä poikoo kainous haittaa
Sillon ko tanssii laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput tapput
Äppyt tipput hilijalleen.
RealTulpTulp77 07/15/2020 02:10
t h e m e m o r i e s
t h e y h a v e r e s u r f a c e d
W H A T H A V E Y O U D O N E
LeisurlyBeaver 07/15/2020 01:31
god no don't remind me